Navigace

Obsah

Byla vyhlášena 8. výzva MAS Třeboňsko o.p.s. !!!


Od 18. dubna 2012 je vyhlášena 8. výzva 2012.


Výzva se týká následujících opatření: 
Fichi 1 - Modernizace zemědělství
Fichi 4 - Rozvoj obcí


Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 2. 5. 2012 do 11. 5. 2012.
Potřebné dokumenty a informace naleznete v sekci:
LEADER - Výzvy SPL 2007 - 2013 - 8. výzva 2012.
V této sekci naleznete veškeré podklady a formuláře, včetně žádosti o dotaci, která je pro tuto výzvu jediná, kterou lze použít!!!
Pro bližší informace kontaktujte pracovníky MAS.