Navigace

Obsah

Projekt spolupráce METODY OPTIMALIZACE FUNGOVÁNÍ MAS


Projekt spolupráce je zaměřen na vytvoření doporučující metodiky zpracovávající
problematiku uplatňování principu LEADER (zejména přístupu zdola - nahoru), organizační
struktury MAS a procesu výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS
apod.) , využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod..
Tato metodika nese název Metody optimalizace fungování MAS.

 

Zpracovatelé:

- Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
- Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
- Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
- MAS Lužnice, z.s.
- Místní akční skupina MAS Lužnicko o.p.s.
- Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
- MAS Vltava, z.s.

 

Metody optimalizace fungování MAS 1/4 pdf, 699 kB
Metody optimalizace fungování MAS 2/4 pdf, 1, 46 MB
Metody optimalizace fungování MAS 3/4 pdf, 1, 23 MB
Metody optimalizace fungování MAS 4/4 pdf, 1, 38 MB