Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt spolupráce METODY OPTIMALIZACE FUNGOVÁNÍ MAS

Projekt spolupráce METODY OPTIMALIZACE FUNGOVÁNÍ MAS


Projekt spolupráce je zaměřen na vytvoření doporučující metodiky zpracovávající
problematiku uplatňování principu LEADER (zejména přístupu zdola - nahoru), organizační
struktury MAS a procesu výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS
apod.) , využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod..
Tato metodika nese název Metody optimalizace fungování MAS.

Zpracovatelé:

  • Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
  • Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
  • Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
  • MAS Lužnice, z.s.
  • Místní akční skupina MAS Lužnicko o.p.s.
  • Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
  • MAS Vltava, z.s.

 

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.