Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt "Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko II"

logaMístní akční skupina Třeboňsko o.p.s. realizuje projekt

Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko II

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010794

Projekt je zacílen na podporu realizace SCLLD MAS Třeboňsko. Podporovány jsou aktivity spojené realizací Strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorování a evaluace SCLLD, evaluace SCLLD. Budou financovány podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS, animace MAS a animace škol a školských zařízení.

Hlavní cíle projektu:

zlepšení  řídících  a  administrativních schopností  MAS,  podpora  aktivizace  občanů  území  MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

V rámci projektu budou realizovány semináře, školení potencionálních žadatelů, vytvořen nový web místní akční skupiny a zajištěna bezplatná konzultační činnost MAS pro zájemce v oblasti IROP, OP Z, OP ŽP a PRV.

Výsledky projektu:

výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, organizování seminářů, konferencí a školení pro žadatele a příjemce, animační činnosti MAS a administrace výzev MAS v rámci operačních programů Zaměstnanost, Životní prostředí, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu.

Na projekt poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.