Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Třeboňsko o.p.s.

Místní akční skupina využila v roce 2014 prostředky v rámci OP TP MMR ČR na přípravu své integrované strategie.

Povinný výstup je umístěn v odkazech níže:

Integrovaná strategie rozvoje území:

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 docx, 24,5 MB

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.