Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Projekt Ohlédnutí za 20 lety přeshraniční spolupráce (KPF – 01 – 326)

Logo INTERREG

V roce 2022 MAS Třeboňsko spolurealizuje projekt, podpořený v rámci Programu
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
.

Projekt je zaměřen na realizaci tematických setkání regionálních aktérů z obou stran hranice, které budou uspořádány za účelem zhodnocení dosavadní úrovně přeshraniční spolupráce, sdílení zkušeností a dobré praxe, posílení vazeb mezi regionálními aktéry z Rakouska a České republiky a definování možných témat spolupráce v příštích letech. Součástí realizace projektu je dále uspořádání tematické akce pro širokou veřejnost.

Primární aktivitou je odborná konference. Ta je zaměřena na zhodnocení dosavadního průběhu přeshraniční spolupráce s důrazem na přínos činnosti Fondu malých projektů. Součástí konference je také možnost  společného jednání regionálních aktérů s cílem nalézt pro nejbližší roky další témata pro možnou spolupráci.

Pro širokou veřejnost je připravena tematická akce, zaměřená na kulturu, regionální produkty a řemesla. Součástí aktivity je také hudební produkce (zajištěná hudebníky z ČR a Rakouska).

Druhou realizovanou aktivitou je setkání zástupců místních a regionálních aktérů z obou stran hranic, primárně zaměřené na téma obnovy a využití sakrálních památek, ke kterým mají vztah obyvatelé jižních Čech i Rakouska. Zároveň je projednána možnost spolupráce rakouských a jihočeských místních akčních skupin, vč. předání bližších informací o činnosti jihočeských, resp. českých místních akčních skupin.

Rakouským partnerem projektu je Verein Waldviertler Grenzland.

Video z odborné konference 20. 5. 2022 (211.49 MB)

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.