Navigace

Obsah

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů


Logo

 

 

 

Projekt Svazu místních samospráv v ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

V území MAS Třeboňsko byl od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 zrealizován projekt s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (dále jen SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).


Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla při realizaci partnerem nositele.


Smyslem projektu bylo zmapovat a podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo v rámci projektu 5 prioritních oblastí.


Šlo o níže uvedená témata:

             1. Regionální školství

             2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost

             3. Protipovodňová opatření a krizové řízení

             4. Odpadové hospodářství

             5. Agenda zaměstnanost


Z těchto témat bylo na základě debaty vyloučeno opatření řešící protipovodňová opatření.


Určeny byly níže uvedené specifické cíle, které byly dále diskutovány a jsou popsány v SSO MAS Třeboňsko.

  • Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
  • Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství
  • Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství
  • Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
  • Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS

 

 Výstupy projektu:

  • Strategie spolupráce obcí MAS Třeboňsko o.p.s.
  • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Třeboňsko o.p.s.
  • Koncepční návrh legislativních řešení (SMARV).
  • Setkávání starostů MAS Třeboňsko o.p.s. - Kulatý stůl (únor a září 2015)
  • Vzdělávací a konzultační akce: Evropské fondy PO LOPATĚ a Evropské fondy a MAS (podruhé) a PO LOPATĚ

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách SMS ČR pokliknutí na:
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ na internetové stránce: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu


Strategie spolupráce obcí MAS Třeboňsko o.p.s.:

SSO MAS Třeboňsko o.p.s. pdf, 1,10 MB