Obsah

6. výzva 2011


6. výzva 2011 se týká Žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:
 

Fiche 4 Rozvoj obcí

Fiche 5 Občanská vybavenost, služby

Fiche 6 Kulturní dědictví

 

POZOR!!!

Od 6. výzvy MAS (13. kolo příjmu SZIF) došlo k úplným změnám pravidel! Nové podklady pro podávání Žádostí o dotaci jsou uveřejněny mezi Dokumenty pro žadatele. (viz níže)

 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO VÝZVY V AKTUALITÁCH.

6. VÝZVA 2011 - aktuální informace
Dne 13. května 2011 ve 14:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci do 6. výzvy.

Úplné znění 6. výzvy 2011
Schválené znění 6. výzvy 2011

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Aktuální znění Fichí.

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů, instruktážní list k vyplnění žádosti, soupisku s instruktážním listem a formulář hlášení o změnách.

Zápisy z výběrové komise