Obsah

3. výzva 2009


3. výzva 2009 se týká žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:
Fiche 3 Cestovní ruch
Fiche 7 Vzdělání a informace


Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Zde si můžete stáhnout přehled schválených Žádostí. MAS Třeboňsko o.p.s. najdete na straně 9.

Znění 3. výzvy 2009
Zde si můžete stáhnout znění 3. výzvy 2009

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Zde si můžete stáhnout text Fichí týkající se 3. výzvy 2009

Schválené a náhradní projekty
Zde je tabulka se schválenými a náhradními projekty.

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů a instruktážní list k vyplnění žádosti.

Zápisy z výběrové komise