Navigace

Obsah

Žádost o proplacení výdajů z PRV pro 5. kolo příjmů žádostí


Zde naleznete formulář žádosti o proplacení výdajů z PRV pro 5. kolo příjmu žádostí - opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie spolu s instruktážním listem pro vyplňování této žádosti.

Dále je zde umístěn seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV a formulář soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům s instruktážním listem k jeho vyplnění.

Seznam povinných příloh předkládaných při podání žádosti o proplacení je uveden v jednotlivých opatření (Fiche).
 

Žádost o proplacení výdajů z PRV pdf,
300 kB
Hlášení o změnách pdf, 119 kB
Instruktážní list k vyplnění formuláře Žádosti o proplacení výdajů pdf, 177 kB
Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům pdf, 40,8 kB
Instruktážní list k formuláři Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům pdf, 46,1 kB
Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV pdf, 105 kB