Navigace

Obsah

Doporučené a náhradní projekty


Seznam doporučených a náhradních projektů 1. výzvy SPL "Krčínovo Třeboňsko 2007 -2013" ke stažení.

Správní rada MAS Třeboňsko o.p.s., na základě doporučení Výboru pro výběr a monitorování projektů a Programové výboru MAS Třeboňsko, schválila dne 7. října 2008 seznam doporučených a náhradních projektů. Tyto projekty budou dne 20. října 2008 předány na RO SZIF České Budějovice k závěrečnému schválení.

 

Zaregistrované projekty  pdf, 22,9 kB