Navigace

Obsah

SCLLD MAS Třeboňsko 2014 - 2020


Níže naleznete finální podobu strategie MAS Třeboňsko o.p.s., vč. příloh.

 

Logo MAS

 

 

SCHVÁLENÁ VERZE SCLLD MAS TŘEBOŇSKO - 25. 5. 2017

SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s. schválená Řídícími orgány dne 25. 5. 2017

Analytická část SCLLD Staženo: 98x | 30.05.2017

Strategická část SCLLD Staženo: 144x | 30.05.2017

Implementační část SCLLD Staženo: 87x | 30.05.2017

Finanční plán a indikátory SCLLD Staženo: 132x | 30.05.2017

Další přílohy k SCLLD - souhrn Staženo: 77x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 platná od 10. 6. 2016 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie doplněný na základě hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, vč. upravené přílohy č. 3. Ostatní přílohy jsou platné v původní podobě.

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - analityická část - neaktuální Staženo: 68x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - strategická část -neaktuální Staženo: 90x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - implementační část - neaktuální Staženo: 83x | 30.05.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - příloha č. 3: zapojení komunity do vypracování strategie Staženo: 80x | 09.03.2017

SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Plný text strategie

Analytická část - neaktuální Staženo: 62x | 30.05.2017

Strategická část - neaktuální Staženo: 77x | 30.05.2017

Implementační část - neaktuální Staženo: 81x | 30.05.2017

PŘÍLOHY SCLLD MAS TŘEBOŇSKO 2014 - 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Přílohy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020:

Příloha č. 1: finanční plán a indikátory pro programové rámce - neaktuální Staženo: 77x | 30.05.2017

Příloha č. 2: mapa MAS a seznam obcí Staženo: 67x | 09.03.2017

Příloha č. 3: zapojení veřejnosti - neaktuální Staženo: 68x | 30.05.2017

Příloha č. 4: analýza rizik Staženo: 68x | 09.03.2017

Příloha č. 5: čestné prohlášení - neaktuální Staženo: 58x | 30.05.2017

Příloha č. 6: žádost o standardizaci MAS Staženo: 60x | 09.03.2017

Příloha č. 7: osvedčení o splnění standardů MAS Staženo: 67x | 09.03.2017

Stránka

  • 1