Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Seminář k možnostem podpory pro inovativní start-upy a nové technologie – demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G

Seminář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Termín konání semináře: 22. 8. 2023 od 10 do 13hod.
Registrace: https://www.mpo.cz/udalost503.html.

V současné době probíhá příjem žádostí o podporu do II. Výzvy Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

– Investice č.6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G.

 

Výzva je zaměřena na podporu projektů, směřujících k urychlení vývoje komerčně použitelných aplikací pro sítě 5. generace pomocí demonstrativních projektů. Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní je investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií v oblastech (RIS3), tedy software a hardware, služby, osobní a další náklady související se zásadní změnou výrobního postupu za použití mobilních sítí 5. generace a jeho demonstrace v oblasti Průmyslu 4.0.

 

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 30. 9. 2023. Kompletní informace a podmínky výzvy naleznete na webových stránkách poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu):

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/investice-c--8-demonstrativni-projekty-rozvoje-aplikaci-pro-prumyslove-oblasti-za-pouziti-siti-5g--275331/

 

Další informace získáte v rámci on-line semináře, který zároveň nabídne možnost konzultace případných záměrů.

Termín konání semináře:      22. 8. 2023 od 10 do 13hod.

Registrace:                              https://www.mpo.cz/udalost503.html.

Po provedení registrace Vám bude zaslán odkaz na on-line seminář. Zvažte prosím zaslání vašich dotazů předem na e-mail: 5G-demonstrace@mpo.cz

Datum vložení: 18. 8. 2023 17:29
Datum poslední aktualizace: 18. 8. 2023 17:31
Autor: Správce Webu

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.