Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

MPSV spouští mimořádný dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi. Bližší informace naleznete na stránkách:
https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023

Solidární příspěvek MPSV

 

Dovolujeme si vás informovat o mimořádné dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

 

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (bez ohledu na právní formu, s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných MPSV). Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 6. 2. 2023

 

Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023

Datum vložení: 5. 1. 2023 7:19
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2023 7:25
Autor: Správce Webu

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.