Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

Dovolujeme si informovat, že pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a podáním žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy, obraťte se prosím na níže uvedené kontaktní osoby:

Kontakty

Jihočeský kraj je druhý v pořadí mezi kraji z hlediska počtu kotlů na tuhá paliva používaných pro lokální vytápění rodinných domů. Tato skutečnost vede k tomu, že v Jihočeském kraji hraje vytápění domácností velmi výraznou roli v emisích znečišťujících látek, a vytápění se tak nutně negativně promítá do místní kvality ovzduší. Pro další zlepšení kvality ovzduší je proto pro Jihočeský kraj nezbytné, aby i nadále cílil na výměnu maximálního počtu zastaralých kotlů na tuhá paliva nesplňujících emisní třídu 3, 4 a 5.

Obecným cílem dotačního programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje. Dotační program je zaměřen na domácnosti s nižšími příjmy, které často používají pro vytápění nemovitostí zastaralé a neekologické kotle na tuhá paliva a pro které může pořízení nového zdroje tepla představovat značnou finanční zátěž.

Datum vložení: 8. 8. 2023 12:48
Datum poslední aktualizace: 8. 8. 2023 13:03
Autor: Správce Webu

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.