Navigace

Obsah

publicita

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko

pro období 2014 - 2020
 

vyhlašuje ke dni 02. 05. 2022 

 

9. výzvu k předkládání Žádostí o podporu 

v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

 

Příjem žádostí je od 16. 05. 2022 - 01. 06. 2022

 

Celková alokace výzvy je 24 717 436,- Kč. 

 

Tato výzva je realizována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – více
informací zde: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Své záměry můžete konzultovat s kanceláří organizační složky SCLLD MAS, manažerem PRV (kontakt viz níže).

 

Na odkazech níže naleznete relevantní dokumenty:

 

 

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň,

IČ: 26075679                                                                                                                                    

 

Bc. Adéla Tomšovicová, manažer PRV

telefon: 774420950     tomsovicova@mas-trebonsko.cz

 

Stránka

  • 1