Navigace

Obsah

Nová moderní učebna robotiky na ZŠ ve Veselí nad Lužnicí

Typ: náš tip
Celý článekDíky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu a MAS Třeboňsko, se podařilo proměnit nevyužívaný byt školníka v moderní učebnu robotiky.

(zdroj: říjnový výtisk Zpravodaje Veselsko)

 

Projekt učebny robotiky jde vstříc budoucnosti

 

V únoru letošního roku byla na základní škole na Blatském sídlišti zkolaudována nová učebna robotiky. Její praktické využití oddálila epidemie koronaviru a následné uzavření škol. Projekt, který byl realizován s cílem přispět ke zlepšení budoucího uplatnění žáků na trhu práce, tak čekal na zahájení provozu do září tohoto roku.

Na to, jak se zrodila myšlenka nabídnout žákům nový moderní způsob výuky a jak složitá cesta vedla od nápadu k realizaci, jsem se zeptala ředitele základní školy na Blatském sídlišti Lubomíra Pospíchala (viz foto).

Mgr. Lubomír Pospíchal - ředitel ZŠ ve Veselí nad Lužnicí

 

Kdo přišel s nápadem vybudovat učebnu robotiky?

S nápadem přestavět nevyužívaný byt školníka na školicí středisko pro pedagogy přišla zástupkyně ředitele Gabriela Kaislerová. Na rekonstrukci za tímto účelem nebylo možné získat žádné dotace, proto postupně vznikl projekt, který zahrnoval úpravu prostoru na učebnu robotiky, jež bude využívána pro žáky školy i pro školení pedagogů. Součástí projektu bylo vybudování zázemí k této učebně včetně kabinetu a skladu pomůcek. Podařilo se do něj zahrnout i úpravu prostranství před budovou školy.

Pokud vím, projekt byl zpracovaný ve spolupráci s městem Veselí nad Lužnicí již v roce 2018, ale to byl pouze první krok k jeho realizaci. Bylo nutné především zajistit potřebné finanční zdroje na jeho uskutečnění. Jak se to podařilo a jaký byl celkový rozpočet?

Celkový rozpočet projektu se vyšplhal na tři miliony korun. Větší část finančních prostředků se podařilo zajistit díky spolupráci s Místní akční skupinou Třeboňsko, o. p. s. v rámci její 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jednalo se o výzvu zaměřenou na vzdělávací aktivity dětí a mládeže. V ní bylo podpořeno pět projektů základních škol a naše žádost získala maximální možnou částku 1 900 000 korun. Zbývající prostředky ve výši 1 100 000 korun jsme získali od našeho zřizovatele města Veselí nad Lužnicí.

Jaký byl časový harmonogram realizace projektu?

Žádost o podporu z programu IROP byla podána 30. srpna 2018. Stavba byla zahájena v červenci roku 2019. Kolaudace učebny proběhla v únoru letošního roku a projekt byl dokončen v dubnu závěrečnou úpravou venkovního prostranství před budovou naší základní školy. Veselské služby, s.r.o. v rámci této úpravy provedly řez či odstranění stávajících dřevin a výsadbu nových rostlin a stromů.

Pro jaký počet žáků je učebna robotiky určena? Mohl byste čtenářům přiblížit, jak vypadá a co patří k jejímu vybavení?

Učebna má 58 metrů čtverečních a je určena maximálně pro 29 žáků. Je bezbariérově přístupná ze stávajících prostor školy. V rámci úprav byly provedeny nové rozvody elektroinstalace a vodoinstalace, vybudováno nové osvětlení a proběhly další úpravy tak, aby učebna vyhovovala hygienickým a požárně-bezpečnostním požadavkům.

K jejímu vybavení patří nová interaktivní tabule, 30 notebooků, 3D tiskárny, drony a také nezbytné robotické sestavy (ozobot, WeDo či vex) a vestavěné skříně na toto vybavení.

Co si lze představit pod pojmem robotická sestava?

Jsou to vlastně moderní stavebnice, ze kterých děti mohou vytvářet různé typy robotů, které následně propojí s počítačem a programují pro ně různé úkoly. Procvičují si tak nejen kreativní myšlení, ale i manuální dovednosti. Cílem je rozvíjet dovednostní aktivity žáků, aby v době dotykových obrazovek nebyli zvyklí techniku pouze užívat, ale dokázali ji rozvíjet a programovat. Vybavení učebny je sestaveno tak, aby umožňovalo práci dětem na prvním i na druhém stupni. Pro žáky nižších tříd prvního stupně máme například magnetické stavebnice GEOMAG, což jsou sestavy magnetických kuliček a válečků umožňující vytváření trojrozměrných geometrických tvarů. Práce s nimi podporuje prostorovou představivost. Pro čtvrťáky a páťáky jsou využitelní nejjednodušší roboti tzv. Ozoboti.

Je takové vybavení dnes na základních školách již běžné?

Běžné to určitě není a na řadě škol dlouho nebude, z finančních i personálních důvodů. Myslím, že jsme trochu předběhli dobu, protože vím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavádí zatím na několika pilotních školách předmět Technika. Proces zavádění nového předmětu je ve stádiu ověřování a příprav pro vypracování rámcových vzdělávacích programů, což jsou v podstatě osnovy připravované na celostátní úrovni. Z nich pak budou vycházet školní vzdělávací programy. My jsme tímto projektem již dopředu připraveni na praktickou realizaci školních výstupů a budeme mít i proškolené pedagogy. V současné době se s možnostmi technického vybavení seznamují naši učitelé, kteří ještě musí absolvovat řadu školení, aby mohli žákům nabídnout jeho komplexní využití. Nejdále jsou v tom učitelé Petr Vach a Michaela Noruláková, kteří už tři roky vedou na naší škole kluby robotiky pro první a druhý stupeň.

Jaký je podle Vás největší přínos tohoto projektu?

Žijeme v době, kdy se technika vyvíjí neuvěřitelným tempem. Dnešní děti se v životě neobejdou bez znalostí digitálních technologií a práce s nimi. Sám jsem jen běžným uživatelem této techniky, a přestože jsem se zabýval vždy spíše přírodními vědami, vidím, že je nezbytné žáky naučit s digitálními technologiemi pracovat, využívat je a rozvíjet je. Naši žáci dostávají díky této učebně příležitost připravit se na budoucnost a lépe se uplatnit na trhu práce.

V neposlední řadě využití učebny robotiky nabízí možnost zvyšování kvalifikace učitelů v tomto oboru, a na naší škole k tomu budou ideální podmínky.

Otázky pokládala Lenka Horejsková,

vedoucí infocentra

 

Ukázka učebny

K vybavení učebny robotiky patří kromě interaktivní tabule i 3D tiskárna, robotické sestavy a další zařízení. Foto: Lenka Horejsková


Vytvořeno: 23. 10. 2020
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 11:25
Autor: Správce Webu