Navigace

Obsah

6. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Typ: ostatní
s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava III.“

data/editor/279cs_1.png

MAS Třeboňsko o.p.s.

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
 

vyhlašuje ke dni 15. března 2019 

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

 „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava III.“

 

Cílem podpory jsou:

Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací

Podporované aktivity:

1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
3. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 11.578.947,37. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2.000.000,-Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Příjem žádostí:  15. 3. 2019, 9:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30. 6. 2019, 23:59

Podrobnosti k výzvě jsou uvedené na adrese:

dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/


Vytvořeno: 15. 3. 2019
Poslední aktualizace: 15. 3. 2019 11:05
Autor: Správce Webu