Navigace

Obsah

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost

Typ: ostatní

MAS Třeboňsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje ke dni 12.3.2018


1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Zaměstnanost

s názvem
„MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ – Sociální začleňování“
 

 

Cílem opatření Programového rámce je udržení stávajících sociálních služeb v územní působnosti MAS i podpora nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb., a to v celém území tak, aby služby byly zajištěny většímu počtu obyvatel.

 

Typy příjemců podpory: Poskytovatelé sociálních služeb.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu se předpokládá 2 000 000,- Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000,-, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu se předpokládá 2 000 000,- Kč.

Příjem žádostí se předpokládá od 12. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

Veškerá dokumentace k 1. výzvě „MAS Třeboňsko o.p.s. – OPZ– Sociální začleňování“ je zde:  dotace-2014-2020-/vyzvy-op-z-operacni-program-zamestnanost/

 

Kontakty pro poskytování informací

MAS Třeboňsko o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679  

Bc.Adéla Tomšovicová – manažer OPZ

telefon: 384 385 688, 774420950, www.mas-trebonsko.cz

 
 
 

Vytvořeno: 13. 3. 2018
Poslední aktualizace: 13. 3. 2018 10:46
Autor: Správce Webu