Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Třeboň IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV

MAP IV

 

V pondělí 19. února 2024 proběhlo úvodní setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Třeboň IV. Setkání se neslo v přátelské atmosféře, která podpořila plynulý průběh celého programu.

PROGRAM:

  1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
  2. Informace k projektu MAP IV
  3. Složení Řídícího výboru MAP IV
  4. Volba předsedy Řídícího výboru MAP IV
  5. Projednání a schválení dokumentu Statut a Jednací řád ŘV MAP
  6. Projednání Pracovních skupin a jejich členů
  7. Projednání dokumentu Organizační struktura MAP Třeboň
  8. Projednání dokumentu Strategický rámec MAP ORP Třeboň
  9. Různé
  10. Závěr
Datum vložení: 20. 2. 2024 10:52
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2024 13:19
Autor: Správce Webu

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.