Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Seminář "Funkce zeleně v krajině"

Dne 31. května 2023 MAS Třeboňsko v rámci projektu MAP III uspořádala seminář nazvaný „Funkce zeleně v krajině“, který představoval důležitý krok v osvojování kompetencí v oblasti enviromentální výuky.

Dne 31. května 2023 MAS Třeboňsko v rámci projektu MAP III uspořádala seminář nazvaný „Funkce zeleně v krajině“, který představoval důležitý krok v osvojování kompetencí v oblasti enviromentální výuky.

Tento odborný seminář byl veden panem doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc., respektovaným biologem, klimatologem a hydrologem, který je předním odborníkem na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií. 

Pan doc.  Pokorný je uznávaným odborníkem na oblast rovnováhy mezi vegetací a sluneční energií. Jeho výzkum se zaměřuje na interakce mezi rostlinami, klimatem a vodou a jejich vliv na životní prostředí. Jeho práce představuje základ pro vyvíjení udržitelných přístupů v zemědělství, lesnictví a územním plánování. Věří, že prostřednictvím zvýšeného povědomí a porozumění mohou lidé přijmout odpovědnost za ochranu životního prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji. Jeho nadšení a odborné znalosti poskytly účastníkům semináře inspiraci a motivaci ke zlepšení environmentálního vzdělávání ve svých komunitách.

Obsah semináře oslovil hlavně pedagogy, kteří se zajímají o význam enviromentální výuky. Účastníci semináře měli jedinečnou příležitost získat nové znalosti a dovednosti v oblasti environmentálního vzdělávání a prohloubit své porozumění ekosystémům a jejich vztahu k lidské činnosti.

Hlavním tématem přednášky byl význam zeleně v krajině a její funkce. Přednášející se zaměřil na to, jak zeleň ovlivňuje klima, vodu, biodiverzitu a další ekosystémové služby. Dále také zdůraznil roli zeleně v adaptaci na změnu klimatu a ochraně před extrémními povětrnostními událostmi.

Účastníci semináře získali přehled o nejnovějších vědeckých poznatcích a technikách, které mohou použít při výuce a ve své vlastní práci. Diskutovalo se také o metodách, jak vzdělávat mladé generace o důležitosti zachování zeleně a ekosystémů pro udržitelnou budoucnost.

Seminář „Funkce zeleně v krajině“ byl zářným příkladem toho, jak společné úsilí odborníků a pedagogů může přispět k lepšímu porozumění a ochraně našeho přírodního prostředí. Věříme, že takové akce budou pokračovat a že budou inspirovat další generace k péči a ochraně naší planety.

Datum vložení: 7. 6. 2023 9:56
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 12:12
Autor: Správce Webu

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.