Navigace

Obsah

Úplné znění 8. výzvy 2012

 

Schválené znění 8. výzvy 2012
Text 8. výzvy 2012  pdf, 96,0 kB

 

Pravidla výběru projektů MAS Třeboňsko o.p.s.
Níže jsou uveden předpis výběru projektů MAS Třeboňsko o.p.s.
Zamezení střetu zájmů hodnotitelů dokládá MAS podpisem čestného prohlášení hodnotitelů o nepodjatosti. Další podrobnosti naleznete v příloze.

Předpis výběru projektů MAS Trřboňsko o.p.s.  pdf, 74,8 kB