Navigace

Obsah

Informace k 7. výzvě 2011 - schválené / neschválené projekty


Schválené žádosti

 

 

 

 

 

 

Dne 1. 3. 2012 byly na webu SZIF zveřejněny schválené žádosti o dotaci IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad. Schváleny jsou také projekty 7. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. Jejich přehled naleznete v příloze


Dne 3. listopadu 2011 došlo na RO SZIF České Budějovice k úspěšnému zaregistrování všech 4 žádostí o dotaci. Výpis těchto Žádostí naleznete níže pod názvem Projekty vybrané v 7. výzvě 2011.

 

Dne 13. 10. 2011 proběhlo zasedání Programového výboru a Správní rady MAS Třeboňsko o.p.s. Oba orgány na základě návrhu Výboru pro výběr a monitorování projektů a po projednání schválily vzhledem k alokaci 4 projekty k zaregistrování na SZIF.

 

Dne 31.8.2011 ve 14.00 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy 2011. Přijato bylo celkem 5 projektů, které byly postoupeny kontrole přijatelnosti a kontrole obsahové správnosti. 

 

Dne 10. srpna 2011 byla vyhlášena 7. výzva 2011.
Příjem žádostí probíhal od 26. 8. do 31. 8. 2011.
Potřebné dokumenty a informace naleznete v sekci LEADRER - Výzvy SPL 2007 - 2013 - 7. výzva 2011.V této sekci naleznete veškeré podklady a formuláře, včetně žádosti o dotaci, která je pro tuto výzvu jediná, kterou lze použít!
Pro bližší informace kontaktujte pracovníky MAS.

 

Schválené žádosti o dotaci 7. výzvy 2011 pdf, 655 kB
Přehled přijatých žádostí 7. výzvy 2011 pdf, 12,9 kB
Projekty vybrané v 7. výzvě pdf, 20,0 kB
Projekty nevybrané v 7. výzvě pdf, 19,6 kB