Obsah

7. výzva 2011


7. výzva 2011 se týká Žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:

 

Fiche 2 Lesy
Fiche 7 Vzdělání a informace

 

POZOR!!!
Již od minulé, tedy 6. výzvy MAS (13. kolo příjmu SZIF) došlo k úplným změnám pravidel! Nové podklady pro podávání Žádostí o dotaci jsou uveřejněny mezi Dokumenty pro žadatele (viz níže) a na stránkách www.szif.cz.
 

 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO VÝZVY V AKTUALITÁCH.


Úplné znění 7. výzvy 2011
Schválené znění 7. výzvy 2011

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Aktuální znění Fichí.

INFORMACE K 7. VÝZVĚ 2011 - schválené / neschválené projekty
Čtěte dále.

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů, instruktážní list k vyplnění žádosti, soupisku s instruktážním listem a formulář hlášení o změnách.

Zápisy z výběrové komise