Navigace

Obsah

6. VÝZVA 2011 - aktuální informace


Bylo přijato celkem 19 Žádostí o dotaci, které byly postoupeny k administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti.

Pod textem je uveřejněna příloha všech přijatých žádostí v 6. výzvě 2011.

 

Po provedení bodového hodnocení Výborem pro výběr a monitorování projektů navrhli členové Výboru, vzhledem k velkému finančnímu převisu Žádostí nad alokaci 6. výzvy, doporučit ke schválení Programovému výboru a Správní radě MAS celkem 15 projektů, 4 projekty s nejnižším počtem bodů ke schválení nedoporučili.

 

Dne 8. června proběhlo zasedání Programového výboru a Správní rady MAS. Oba orgány na základě návrhu Výboru pro výběr a monitorování projektů a po projednání schválily celkem 15 projektů k zaregistrování na SZIF.

 

Dne 15. června 2011 bylo pracovníky MAS na RO SZIF v Českých Budějovicích zaregistrováno 15 projektů.

 

Dne 2. listopadu 2011 byl na webu SZIF uveřejněn přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci v rámci 13. kola IV.1.2. Mezi nimi je také 15 projektů MAS Třeboňsko o.p.s. Seznam naleznete zde:

 

Přehled těchto projektů  a také nevybraných projektů naleznete v přílohách níže:
 

Přijaté žádosti v 6. výzvě 2011 pdf, 34,2 kB
Projekty vybrané v 6. výzvě 2011 pdf, 25,6 kB
Projekty nevybrané v 6. výzvě 2011 pdf, 22,7 kB