Obsah

4. výzva 2010


DNE 23. 6. BYLY ZAREGISTROVÁNY VŠECHNY SCHVÁLENÉ PROJEKTY.

Seznam projektů naleznete v tabulce níže.

 

4. výzva 2010 se týká Žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:

Fiche 2 Lesy
Fiche 4 Rozvoj obcí

 

Znění 4. výzvy 2010
Schválené znění 4. výzvy

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Aktuální znění Fichí.

Schválené projekty 4. výzva
Zde naleznete tabulku se schválenými projekty v rámci 4. výzvy

Žádost o proplacení výdajů z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů a instruktážní list k vyplnění žádosti.

Zápisy z výběrové komise