Obsah

10. výzva 2013


10. výzva 2013 se týká Žádostí o dotaci v rámci těchto Fichí:


Fiche 3 CESTOVNÍ RUCH
Fiche 4 ROZVOJ OBCÍ

 

POZOR!!!

Již od 6. výzvy MAS (13. kolo příjmu SZIF) došlo k úplným změnám pravidel!

Nové podklady pro podávání Žádostí o dotaci jsou uveřejněny mezi Dokumenty pro žadatele (viz níže) a na stránkách www.szif.cz.

 

VEŠKERÉ VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ PRACOVNÍCI MAS TŘEBOŇSKO. NEBOJTE SE ZAVOLAT, RÁDI POMŮŽEME...

 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO VÝZVY V AKTUALITÁCH.

 

Úplné znění 10. výzvy 2013
Schválené znění 10. výzvy 2013

Dokumenty pro žadatele
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro žadatele.

Opatření ( Fiche )
Aktuální znění Fichí.

ŽÁDOST O PROPLACENÍ VÝDAJŮ Z PRV
Rubrika obsahuje formulář žádosti o proplacení výdajů, instruktážní list k vyplnění žádosti, soupisku s instruktážním listem a formulář hlášení o změnách.

PŘEHLED VYBRANÝCH/NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 10. VÝZVY 2013
V souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci PRV ČR, opatření IV.1.1. čl. 8.6. Výběr projektů, zveřejňuje MAS Třeboňsko o.p.s. přehled vybraných žádostí. Přehled naleznete níže.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 10. VÝZVĚ 2013
Dne 11. 2. 2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci. V rámci 10. výzvy 2013 byly MAS Třeboňsko o.p.s. přijaty žádosti o dotaci od celkem 12 žadatelů. Jejich přehled je uveden v příloze níže.

Zápisy z výběrové komise