Obsah

Opatření (Fiche)


Fiche 4 ROZVOJ OBCÍ

Fiche je zaměřena na zlepšení kvality zázemí v obcích - technickou infrastrukturu a na soustavné a komplexní řešení funkčního využití území (prostř. tvorby územně plánovací dokumetnace). Cílem fiche je pomoc obcím splnit požadavky svých občanů, legislativní nároky, které jsou v současném trendu kladené na stav technické infrastruktury a rozvoj obcí, zlepšit podmínky pro život obyvatel. Toto opatření nezakládá veřejnou podporu. Více na stránkách SZIFu, odkaz PRV, IV.osa Leader

 

Fiche 5 OBČANSKÁ VYBAVENOST SLUŽBY

Fiche je zaměřena na zlepšení základní nabídky služeb v obcích, na rozvoj aktivit občanských organizací. Fiche přispěje k posílení lidského potenciálu území, k lepšímu zapojení obyvatel do rozvoje obce a ke zatraktivnění obcí v oblasti turistického ruchu. Toto opatření nezakládá veřejnou podporu. Více na stránkách SZIFu, odkaz PRV, IV.osa Leader

 

Fiche 6 KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Fiche je zaměřena na zachování historických a kulturních hodnot území, zvýšení atraktivity regionu, na obnovu významných památek a kulturních prvků regionu, zachování historického rázu obcí a jejich dalšího využití pro rozvoj regionu např. v oblasti turistického ruchu.

 

Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE

Fiche je zaměřena na posílení lidského potenciálu jako základu pro další rozvoj ekonomiky regionu. Přispěje ke zlepšení vzdělanosti a informovanosti obyvatel především v oblasti ekologické výchovy, tradičních řemesel apod.

 

Fiche 4 Rozvoj obcí pdf, 92,0 kB
Fiche 5 Občanská vybavenost a služby pdf, 86,7 kB
Fiche 6 Kulturní dědictví pdf, 87,0 kB
Fiche 7 Informace a vzdělávání pdf, 67,5 kB