Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Opatření SPL Krčínovo Třeboňsko 2007-2013

Opatření (Fiche) Strategického plánu LEADER 2007 - 2013 pro MAS Třeboňsko o.p.s. a harmonogram výzev.

Celkový přehled opatření:

Fiche 1
Modernizace zemědělství

Investice do zemědělských staveb a technologií, včetně nezbytných manipulačních ploch  pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Využití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu.
I.1.1.1.
Záměr a), b)

Fiche 2
Lesy

Výstavba, modernizace, rekonstrukce a opravy lesních cest včetně souvisejících objektů. Zařízení upravujících vodní režim v lesích, vč. souvisejících objektů.
I.1.2.3.
 
Fiche 3
Cestovní ruch

Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního zboží a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití
III.1.3.
Záměr b)
 
Fiche 4
Rozvoj obcí

Podpora  obcí v oblasti zakládání dopravní a technické infrastruktury, včetně vodohospodářské, zlepšení vzhledu obcí a zlepšení životních podmínek
III.2.1.1.
Záměr a), b), c

Fiche 5
Občanská vybavenost, služby

Občanské vybavení a služby v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkové činnosti, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. .Zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví. Zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT.
III.2.1.2.
Záměr a), b), c)

Fiche 6
Kulturní dědictví

Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků , zahrad a alejí a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity.
III.2.2.
Záměr a), b), c)

Fiche 7
Vzdělání a informace

Vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III. PRV.

Přehled opatření ke stažení  pdf, 73,8 kB

AKTIVITY MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.