Menu
Místní akční skupina Třeboňsko
Místní akční skupina Třeboňsko O.P.S.

Popis opatření Leader ČR 2006

Popis opatření

Vydáno dne 14. 05. 2006

Opatření 1:
Obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu

Popis: Cestovní ruch je jedním z hlavních pilířů ekonomiky Třeboňska. Ačkoliv je region v turistické sezóně hojně navštěvován turisty, není potenciál Třeboňska a jeho přírodních a kulturních zdrojů zdaleka optimálně využit.Rezervy jsou jak v lázeňství, kde již bylo dosaženo limitu v kapacitě balneoprovozů, tak v kapacitě ubytovacích zařízení. Také počet a kvalita zařízení nabízejících volnočasové vyžití návštěvníků regionu není zatím na potřebné úrovni ani kapacitně, ani kvalitativně. Opatření má pomoci ke zvýšení nabídky a možností ubytování a rekreačních aktivit v oblasti.

Cíl opatření:
Obnova či rekonstrukce nevyužitých budov pro podnikatelské účely v oblasti cestovního ruchu.
Výstavba nových objektů pro volnočasové a kulturní aktivity návštěvníků regionu.
Vznik nových pracovních příležitostí.
Vznik nových turistických cílů.

Příjemce podpory:
1- Podnikatelský subjekt -právnická nebo fyzická osoba, který má jako svou hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území MAS. Podnikatelský subjekt musí rovněž prokázat vlastnictví dotčených pozemků a budov.

2- Obce, svazky obcí Přijatelné náklady: - náklady stavební části - náklady na materiální a technické vybavení související s prováděnou obnovou/výstavbou - náklady na služby technické povahy související se stavbou (maximálně do výše 10% z celkových nákladů)

 

Opatření 2:
Obnova hrází ,obnova a výstavba rybníkářských zařízení

Popis: Rybníky a vodoteče jsou hlavním krajinotvorným prvkem Třeboňska. Provozní funkčnost, vysoká estetická úroveň a kladný vliv na životní prostředí jsou základními předpoklady udržení rybniční soustavy Třeboňska jako podstatného přírodního i kulturně - historického zdroje atraktivity regionu. Zvláště po povodních v roce 2002 byly však některé součásti zmíněné rybniční soustavy poničeny, omezena jejich funkce nebo zaneseny sedimenty. Opatření má pomoci při obnově funkčnosti rybniční soustavy a zvyšování její atraktivity pro návštěvníky regionu.

Cíl opatření:
Obnova hrází rybníků a stok poničených povodněmi
Obnova a výstavba rybníkářských a vodohospodářských zařízení souvisejících s Třeboňskou rybniční soustavou
Čištění částí rybniční soustavy od přírodních nánosů a sedimentů

Příjemce podpory:
1 - Podnikatelský subjekt - právnická nebo fyzická osoba, který má jako svou hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území MAS. Podnikatelský subjekt musí rovněž prokázat vlastnictví dotčených pozemků a budov.

Přijatelné náklady:
náklady stavební části
náklady na materiální a technické vybavení související s prováděnou obnovou
náklady na služby technické povahy související s čištěním vodních ploch

Podrobné informace najdete v přiloženém souboru.

Popis opatření ke stažení  pdf, 94,6 kB

AKTIVITY MAS

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ProduktyE-shop s regionálními produkty našeho regionu

Řekněte nám svůj názor.

Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.

Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.

kontakty/napiste-nam/dotaznik-pro-obyvatele-mas-trebonsko/

OBCE MAS Třeboňsko o.p.s.

PARTNEŘI MAS Třeboňsko o.p.s.