Obsah

Leader +


Vydáno dne 25. 05. 2006

MAS Třeboňsko získala dotaci ve výši 460 000,-Kč, v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství/ OP Zemědělství/

Číslo projektu: CZ 04.1.04/2.1.00.1/0360.

Název projektu: Příprava na realizaci pilotní strategie Třeboňsko o.p.s., 6P pro Třeboňsko

Účel projektu: LEADER + osvojování schopností

Využití finančních prostředků:

  • pořádání seminářů pro širokou veřejnost, školení
  • realizace webových stránek
  • nákup počítače, fotoaparátu apod.
  • vypracování analýz dopravní infrastruktury v regionu
  • vypracování analýz současného stavu ubytovacích a stravovacích kapacit regionu
  • zpracování podnikatelského záměru jednotné marketingové strategie regionu aj.

Realizace projektu skončí v r. 2006.
Výsledkem bude pilotní strategie pro další programovací období EU 2007 - 2013.