Navigace

Obsah

Transparentnost výběru projektů


Chcete vědět, jak funguje výběr projektů v naší místní akční skupině?

Nově je problematika výběru projektů a zaručení jejich transarentního výběru vždy popsána v rámci tzv. Interních postupů. Jejich znění naleznete u každé výzvy MAS.

 

V principu vše funguje tak, že výběrová a hodnotící kritéria jsou předem známa všem potenciálním žadatelům. Prvotní kontrolu projektů z hlediska formálních podmínek provádí vždy 2 zaměstnanci MAS, aby byla zaručena tzv. "zásada 4 očí". Věcné hodnocení je poté věcí celkem 9 členné Výběrové komise, přičemž hodnocení vždy provádí minimálně 3 hodnotitelé. Ti musí (stejně jako zaměstnanci MAS) podepsat kodex, ve kterém mimo jiné potvrzují, že nemají žádný zájem na zvůhodnění kteréhokoliv projektu.